About

About

Who we are

Nod Menter Iaith Casnewydd yw cynyddu defnydd y Gymraeg gan blant ac oedolion Casnewydd a’i gwneud yn iaith sy’n rhan o wead naturiol y ddinas gan alluogi pobl Casnewydd i fyw a gweithio yn y Gymraeg.

Menter Iaith Casnewydd’s aim is to increase the use of Welsh in Newport by children and adults and make it a language that is part of the city’s social fabric by enabling people to live and work in Welsh.

Background

Ganed Menter Iaith Casnewydd mewn cyfarfod cyhoeddus yn 2010 yn Ysgol Gymraeg Ifor Hael a oedd yn fwrlwm o syniadau a gobeithion am ddyfodol y Gymraeg yn y ddinas.

Yn 2012, derbyniodd y Fenter grant cychwynnol gan Lywodraeth Cymru sydd bellach yn ein galluogi i gyflogi  2 aelod o staff llawn amser.

Ers ein dechreuadau bychain, mae pedwaredd ysgol gynradd Gymraeg Casnewydd (Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli) wedi’i sefydlu ac mae ysgol uwchradd cyntaf Casnewydd, (Ysgol Gyfun Gwent Is Coed) wedi agor.

Menter Iaith Casnewydd was born out of a public meeting full of ideas, enthusiasum, energy and hope at Ysgol Gymraeg Ifor Hael in 2010.

In 2012 the Menter received grant funding from Welsh Government, enebeling us to now employe 2 full time members of staff.

Since our inception, Newport’s forth Welsh medium primary school (Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli) has been founded and Newports first Welsh medium comprehensive school (Ysgol Gyfun Gwent Is Coed) has opend.

What we do

Er mwyn dod â’r Gymraeg yn fyw i drigolion Casnewydd rydym yn

 • Darparu gwasanaethau
 • Cynnal digwyddiadau
 • Cyd-gynllunio’n strategol
 • Darparu a datblygu cyfleoedd i gynyddu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg
 • Creu hinsawdd ffafriol i’r Gymraeg yn lleol

To bring the Language alive for the residents of Newport we

 • Provide services
 • Hold events
 • Engage in the strategic discourse
 • Develop and provide opportunities to use the Language socially
 • Support our partners and community Language initiatives

Highlights

 • Clybiau a gweithgareddau I Blant a Theuluoedd
 • Gweithgareddau i bobol Ifanc
 • Gigs, Siaradwyr Gwadd a gweithdai
 • Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth iaith
 • Clybiau Clonc
 • Crefftau
 • Gwent Ifanc
 • Cwlwm Busnes Gwent
 • Clybiau diddordeb – Cerddoriaeth, Cerdded, Celfyddydau a mwy
 • Clubs and activities for children and familes
 • Activities for young people
 • Gigs, guest speakers and workshops
 • Raising awerness and shareing information about the language
 • “Clwb Clonc”
 • Craffts
 • Socail and Business networking
 • Specialist intrest groups – Musing, Walking, arts and more
Location: / 2

Opening Times

 • Mon – Tue
  9.00 – 17.00
 • Wed – Sat
  9.00 – 20.00
 • Sun
  10.00 – 17.00